Peugeot


PEUGEOT BOXER L1H1 (2,6 m x 1,60) ro 3000 mm


PEUGEOT BOXER L2H1 (3,07 m x 1,60) ro 3450 mm


PEUGEOT BOXER L2H2 (3,07 m x 1,90) ro 3450 mm


PEUGEOT BOXER L3H2 (3,70 m x 1,90) ro 4035 mm


PEUGEOT BOXER L3H3 (3,70 m x 2,13) ro 4035 mm


PEUGEOT BOXER L4H2 (3,70 m x 2,13) ro 4035 mm MAXI


PEUGEOT BOXER L4H3 (4,07 m x 2,16 )  MAXI

 


PEUGEOT EXPERT COMPACT L1H1


PEUGEOT EXPERT SRANDARD L2H1


PEUGEOT EXPERT LONG L3H1

PEUGEOT PARTNER L1H1


PEUGEOT PARTNER L2H1Katalog 2023